Termeni și condiții

Prin navigarea pe site-ul nostru, prin înscrierea pe site sau prin plasarea unei comenzi sunteți de acord cu Termenii și Condițiile descrise mai jos.

Vă rugăm să citiți cu atenție înainte de a naviga pe acest site, iar dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și condiții indicate mai jos, vă rugăm să nu utilizați site-ul.

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând și fără notificare prealabilă acești Termeni. Comenzii dumneavoastră i se vor aplica termenii care sunt în vigoare la momentul plasării acesteia. Accesând site-ul nostru veți găsi cea mai recentă versiune a Termenilor și Condițiilor aferente.

Dacă aveți întrebări sau neclarități, ne puteți contacta la hello@revamp.design și o să vă răspundem în cel mai scurt timp. Prin accesarea www.revamp.design acceptați în mod expres și neechivoc Termenii și Condițiile site-ului.

Site-ul www.revamp.design  și toate domeniile, subdomeniile, aplicațiile corelate cu acesta (denumite în continuare în mod unitar Platforma sau Site-ul) sunt proprietatea directă a societății SC Revamp Design SRL, o societate cu sediul în Târnaveni, str. Armatei, nr. 94, jud. Mureș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Bistrița Nr. J26/377/2023, Cod Unic de Înregistrare: RO47742162, e-mail hello@revamp.design, nr. tel. +40 745 510 297 (denumită în continuare Societatea, Prestatorul sau revamp.design).

Prin utilizarea acestui site, incluzând toate materialele prezentate în interior și toate serviciile online oferite de revamp.design, înseamnă cu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile de utilizare fără modificare și consimțiți că i-ați citit.

În cazul în care nu doriţi să respectaţi regulile descrise în acest document, vă rugăm să nu folosiţi informațiile sau serviciile puse la dispoziţie pe acest site.

Prezentare website

Prin intermediul site-ului, revamp.design vă prezintă și vă pune la dispoziție servicii specifice tehnologiei digitale, precum servicii de web design, de realizare/administrare website-uri și magazine online, promovare online, mentenanță website-uri, administrare social media, vânzare domenii și găzduire.

Accesând site-ul, aveți posibilitatea să vă informați cu privire la componența serviciilor oferite de revamp.design, să contactați societatea în vederea solicitării de oferte pentru serviciile cu executare imediată, precum realizarea de website-uri sau să comandați online servicii cu caracter de continuitate, precum mentenanță și găzduire de website-uri.

revamp.design poate publica pe platformă informații despre servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care revamp.design are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

Serviciile care fac obiectul prestării în cadrul unei promoţii sau campanii de orice tip se vor supune şi termenilor şi condiţiilor aplicabile respectivei campanii sau promoţii.

Orice promoții prezentate pe platformă sunt valabile pe durata menționată.

Societatea pune la dispoziţia utilizatorului o adresă de e-mail în secţiunea „Contact” din platformă, pentru identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor. Ca regulă, comunicarea cu societatea se va realiza prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din platformă.

Condiții de utilizare a website-ului

Utilizarea platformei în vederea plasării unei comenzi, solicitării de ofertă sau vizionării este permisă oricărui utilizator care acționează cu un scop legitim și care are intenția de a achiziționa de la prestator unul sau mai multe servicii prezentate pe platformă, cu respectarea acestor termeni și condiții.

Este strict interzisă utilizarea abuzivă a platformei. Reprezintă utilizare abuzivă orice fel de utilizare a platformei într-un mod care contravine practicilor comerciale corecte, a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să prejudicieze în orice fel revamp.design sau afiliații acestuia.

revamp.design își rezervă dreptul de a refuza accesul unor clienți la o parte sau la toate funcțiile platformei și de a restricționa procesarea și/sau livrarea unei comenzi dacă, în opinia rezonabilă a revamp.design, există suspiciuni de fraudă din partea utilizatorului, dacă acesta are un comportament care poate prejudicia interesele revamp.design sau ale afiliaților acestuia sau dacă acesta utilizează în mod abuziv platforma.

Societatea nu poate garanta utilizarea discontinuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Vom lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Nu aveți dreptul să interveniți în operarea site-ului și nici să luați vreo măsură de intervenție asupra echipamentului informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.

Servicii cu executare imediată

Pentru a beneficia de serviciile care presupun o executare imediată, precum realizare website, realizare magazin online, optimizare website, optimizare motoare de căutare (SEO) aveți posibilitatea solicitării unei oferte din partea revamp.design.

În vederea solicitării de ofertă aveți la dispoziție un buton de solicitare ofertă (Alege pachetul Essential/Premium/Ultimate sau Cere ofertă) pe care îl puteți selecta, urmând a completa toate datele solicitate în formularul generat, în scopul stabilirii unei oferte și contactării dumneavoastră de către revamp.design. Totodată, pentru solicitarea de ofertă și a oricăror altor informații, puteți contacta societatea la datele menționate în secțiunea de contact de pe site.

Prin trimiterea unei solicitări de ofertă vă dați expres consimțământul prelucrării datelor furnizate în vederea contactării dumneavoastră de către societate, atât telefonic, cât și prin intermediul email-ului.

În urma trimiterii unei solicitări de ofertă, utilizatorul va fi contactat de revamp.design în vederea prezentării unei oferte de preț și negocierii detaliilor unui eventual raport contractual.

Servicii cu executare succesivă

Serviciile cu executare succesivă, precum serviciile de mentenanță website, promovare online, găzduire website sunt disponibile sub forma unui abonament de minim 3 luni și pot fi comandate online prin plasare unei comenzi pe site, din secțiunile dedicate prezentării acestor tipuri de servicii.

Utilizatorul poate efectua comenzi prin intermediul platformei, prin înregistrarea prealabilă a unui cont sau prin formularul de contact disponibil pe platformă.

Utilizatorul confirmă că toate datele pe care le-a furnizat sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii. Prin plasarea unei comenzi, utilizatorul recunoaște în mod explicit că respectiva comandă implică obligația sa fermă de a achita ”suma totală de plată” indicată.

În cazul în care plata subscripției / abonamentului nu se confirmă în maxim 30 de zile de la emiterea facturii, revamp.design își rezervă dreptul de a suspenda serviciile către utilizator, până când abonamentul este reactivat și respectiv plata abonamentului este confirmată.

Prețuri, facturi și plăți

Prețurile serviciilor cu executare succesivă afișate pe platformă sunt exprimate în Euro la care se adaugă T.V.A. conform legislației în vigoare. Prețurile valabile pentru servicii sunt calculate și facturate în funcție de cursul valutar oficial al BNR din ziua plasării comenzii +2%.

Prețul serviciilor este stabilit sub forma unui abonament (lunar, trimestrial, semestrial sau anual), care se prelungește în mod automat pentru aceeași perioadă de timp până la momentul la care utilizatorul uzează de dreptul său de anulare al abonamentului. Totodată, utilizatorul are posibilitatea plății în avans a abonamentului, situație în care acesta poate negocia acordarea unei reduceri din partea revamp.design.

revamp.design va putea actualiza în orice moment prețurile serviciilor, iar o astfel de actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior pentru respectivele servicii. Cu toate acestea, pentru utilizatorii care au un abonament în desfășurare, o astfel de modificare a prețurilor nu va putea afecta perioada pentru care s-a realizat o plată în avans.

Prestatorul va emite utilizatorului o factură pentru serviciile livrate, obligația utilizatorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare conform legislației în vigoare pentru emiterea facturii de către prestator.

În cazul în care abonamentul nu se anulează înainte de expirarea perioadei facturate, utilizatorul declară în mod expres că este de acord cu plata recurentă, scop în care autorizează expres revamp.design să perceapă în mod automat prețul abonamentului direct de pe cardul utilizat la efectuarea primei comenzi. Plata recurentă va opera la data expirării perioadei de timp facturate anterior și se va efectua în avans pentru aceeași perioadă de timp selectată inițial.

În cazul plăților online, prestatorul nu este și nu poate fi ţinut responsabil pentru niciun alt cost suportat de utilizator în plus față de preţul serviciului achiziţionat incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului utilizatorului, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda în care se efectuează vânzarea.

Prestatorul nu este responsabil pentru procesarea în mod eronat a plății sau pentru erorile înregistrate prin intermediul sistemului de plată, inclusiv, dar fără a se limita la pierderile pe care le-ați suferi utilizând sistemul de plată cu cardul.

Dreptul de retragere al utilizatorului și de anulare al abonamentului

revamp.design este un site de servicii, existente pe site la momentul la care vă înrolați, iar potrivit art. 16 lit. a) din OUG 34/2014, actualizată, sunt exceptate de la dreptul de retragere contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului (persoană fizică) şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist. Clientul declară că înțelege și confirmă faptul că după executarea completă a contractului nu beneficiază de dreptul de retragere potrivit art. 16 lit. a) din O.U.G 34/2014, deoarece serviciile prestate sunt exceptate de la dreptul de retragere. Pentru clienții persoane juridice, prevederile OUG 34/2014 nu sunt aplicabile.

Acest fapt nu vă afectează dreptul dumneavoastră de a opta în orice moment să anulați abonamentul achiziționat, fără preaviz, însă revamp.design nu va avea nicio obligație de rambursare a prețului pentru restul perioadei de timp facturate. Pentru anularea abonamentului utilizator va solicita în scrie pe adresa de email hello@revamp.design acest lucru.

Cu toate acestea, anularea abonamentului anterior termenului de minim 3 luni, este condiționată de obligarea utilizatorului la plata unei taxe de, după cum urmează:

  1. pentru abonamentele de 3 luni, taxa de reziliere este egala cu diferența pana la valoarea integrala a prețului abonamentului,
  2. pentru contractele de 6 luni sau mai lungi, taxa de reziliere este egala cu 50% din valoarea integrala a prețului abonamentului.

Publicitate

Clientul îşi poate exprima consimţământul pentru a primi comunicări comerciale prin poşta electronică, permiţând prestatorului și colaboratorilor săi să efectueze astfel de comunicări, prin bifarea opţiunii specifice.

Clientul poate oricând să revoce consimţământul privind astfel de comunicări comerciale prin:

  • transmiterea unei solicitări în scris către revamp.design la adresa de e-mail din secţiunea „Contact” din platformă; în acest caz, revocarea va produce efecte în cel mult 48 (patruzeci și opt) de ore de la inițierea procedurii;
  • renunțarea la primirea Newslettere-lor, în orice moment, prin accesarea link-ului dedicat care se regăsește în cuprinsul oricărui newsletter;

Prezenta procedură va fi menţionată în toate comunicările cu caracter comercial transmise de prestator clienților.

Newsletterele revamp.design sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de revamp.design.

Renunțarea clientului la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru restul termenilor și condițiilor privind vânzările online efectuate de revamp.design.

Răspunderea

Prestatorul nu răspunde pentru niciun fel de prejudicii cauzate utilizatorului sau oricărui terț ca urmare a îndeplinirii de către prestator a oricăreia din obligațiile sale conform comenzii și nici pentru daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a serviciilor furnizate.

Prestatorul nu poate fi în niciun caz responsabil de vreo pierdere a folosinței, de contracte, date, fond comercial, venituri sau profituri (indiferent dacă sunt considerate pretenții directe sau nu) sau orice pierdere, daună sau cheltuială subsecventă, specială, indirectă, incidentală, punitivă sau exemplară în baza sau în legătură cu prezentul contract, serviciile sale.

Utilizatorul va păstra în condiții de siguranță username-ul și parola aferente contului, fiind singurul responsabil în cazul utilizării frauduloase a acestora de către un terț. Utilizatorul este responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor, a Politicii de confidențialitate și a Politicii cookies ori de câte ori utilizează site-ul.

Prestatorul nu garantează utilizarea discontinuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Prestatorul va lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Utilizatorul nu are dreptul să intervină în operarea site-ului și nici să ia vreo măsură de intervenție asupra echipamentului informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.

Sesizări și reclamații

Pentru sesizări sau reclamații legate de serviciul achiziționat, utilizatorul are la dispoziție formularul de contact disponibil pe platformă.

Utilizatorul poate formula reclamaţii cu privire la comenzi, care vor fi trimise pe adresa de e-mail menţionată în secţiunea „Contact” de pe platformă. Sesizările astfel recepţionate vor fi soluționate de prestator în maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea lor.

Confidențialitate

Atât prestatorul cât și utilizator se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea informațiilor confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul contract, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către prestator/utilizator și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.

Forță majoră

Nici prestatorul și nici utilizatorul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este datorată unui eveniment de forță majoră astfel cum este definit de codul civil român.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre prestator sau utilizator va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Legea aplicabilă și soluționarea disputelor

revamp.design și utilizatorul vor încerca să rezolve pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ar putea să apară. În măsura în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul prestatorului.

Proprietatea intelectuală

Conținutul site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte, informații, structura, materialele cuprinse în program, know how, conținut, structură, administrare program și altele asemenea, sunt proprietatea exclusivă a revamp.design. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site, fără permisiunea expresă acordată în prealabil în scris de către revamp.design.

Niciun utilizator nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site. Niciun utilizator nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

revamp.design deține și păstrează dreptul de proprietate exclusivă (inclusiv, fără limitare la drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală) asupra tuturor materialelor (grafice, texte, imagini, animați, concepte etc.) și reclamelor create pe Facebook, Instagram, Youtube, Google în perioada contractuală, nicio altă entitate neavând dreptul de a utiliza, distribui, publica, copia sau modifica aceste materiale/reclame, sub sancțiunea plății de daune interese către revamp.design.

De asemenea, revamp.design deține dreptul de proprietate (inclusiv, fără limitare la drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală) asupra conceptului, denumirii, conținutului proiectului, textelor, asupra fotografiilor, înregistrărilor, filmărilor și toate drepturile de a folosi și dezvălui ideile, conceptele, know-how-ul, metodele, tehnicile, procesele și adaptările acestora pe parcursul desfășurării activității sale.

Site-ul va fi folosit de către utilizatori doar pentru informare, înregistrare, plasare de comenzi și vizitare. Vizitarea sau comandarea serviciilor noastre implică în mod automat, acceptarea acestor termeni și condiții. De asemenea, folosirea oricăror alte servicii curente sau viitoare furnizate de revamp.design, implică acceptarea acelorași termeni și condiții, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

În calitate de utilizator, nu aveți dreptul de a modifica parțial sau integral site-ul web, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră fără acordul societății. Vizitatorul/Clientul/Utilizatorul nu va modifica, copia, distribui, transmite, afișa, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site web.

Utilizatorul site-ului NU are dreptul de a descărca, modifica parțial sau integral site-ul, reproduce parțial sau integral site-ul, copia, distribui, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră contrară intereselor revamp.design, indiferent dacă există sau nu un scop comercial, cu excepția permisiunilor de descărcare generate la anumite documente transmise în executarea serviciilor.

Niciun utilizator nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site sau vreun drept de proprietate intelectuală asupra produselor și/sau serviciilor comandate de pe site. Niciun utilizator nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

Clauze finale

Termenii de față reglementează accesul utilizatorilor pe site-ul www.revamp.design. În cazul în care, ulterior lansării site-ului și publicării acestor termeni, vor fi implementate funcții sau servicii suplimentare puse la dispoziţie pe site, acestea vor fi supuse aceloraşi reguli şi condiţii cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiţii distincte de prezentele.

Prin accesarea acestui site acceptați condițiile de mai sus şi sunteţi de acord că acesta are valoare unui contract, acceptat în mod tacit, între utilizator și deținătorul site-ului. În cazul în care nu doriţi să respectaţi regulile descrise mai sus, vă rugăm să nu folosiţi informațiile sau serviciile puse la dispoziție pe acest site.

revamp.design are dreptul de a modifica Termenii și Condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site. Aveți obligația de a citi Termenii și Condițiile ori de câte ori accesați site-ul. Aveți obligația de a respecta întocmai Termenii și Condițiile de pe site și nu puteți pretinde necunoașterea Termenilor și Condițiilor de pe site, valabili la data accesării, utilizării și/sau plasării unei comenzi pe site.

Deținătorul site-ului își rezervă dreptul de a modifica structura si interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului in orice moment și la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția clienților prin intermediul acestui site fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.

Promoțiile oferite de către revamp.design sunt anunțate pe site. Promoțiile își încep valabilitatea în momentul activării acestora pe site și își încetează valabilitatea din momentul inactivării acestora pe site. Promoțiile nu se cumulează între ele sau cu alte reduceri și sunt valabile numai în limitele și cu respectarea condițiilor de pe site.

Prezenții Termeni și Condiții se completează cu aspecte/prevederi speciale cuprinse la descrierea produselor/evenimentelor disponibile pe site. În cazul în care intervin contradicții între prezenții Termeni și Condiții și prevederile speciale mai sus amintite, au prioritate de aplicare prevederile speciale.

Ultima actualizare: 23 aprilie 2023